durvim-pvc
durvim-pvc

O nama

Mala porodična proizvodna organizacija, osnovna delatnost je prerada PVC-a extrudiranjem, kao sporednom delatnošću bavimo se trgovinom, veleprodajom i maloprodajom proizvoda od PVC-a kao i konsaltingom u okviru opreme i tehnologije za preradu PVC-a.

PVC cevi
 • za konstrukciju plastenika
 • za štapove, kolce, za povrće
 • za nosače prskalica sa navojima na oba kraja 3/4“ i 1“
 • za bušenje bunara do Ø 140, spojevi lepljenjem ili sa navojem
 • perforirane cevi za bunarska sita
pvc cevi i profili
  • PVC profili za gradjevinarstvo
  • zaštitne ugaone lajsne sa i bez mrežice
  • početne lajsne za DEMIT fasadu 50
  • kao i svaki PVC profil sa alatom partnera
  • PVC tvrdi granulat samo po narudžbi

 

Cevi za bunare

Bunarske cevi za sita Taložnik i duple mufe Redukcije Spojevi Taložnik i duple mufe

CenovnikB U N A R S K E   PVC  C E V I   
Cevi  za bunare do 50m    (6 bara)

Perforirane cevi za SITA


     standardne dužine 2m i 3m


 standardne dužine 2m i 3m
         SPOJEVI  LEPLJENJEM 

sa PDV

         SPOJEVI  LEPLJENJEM  sa PDV
art kg/m¹ din/m¹ din/m¹
  art kg/m¹ din/m¹ din/m¹
Ø160x5.0 4.05 1070 1284
  Ø160x7.0 5.56 2200 2640
Ø140x4.0 2.90 810 972
  Ø140x6,5 4.51 1880 2256
Ø125x3.5 2.30 630 756
  Ø125x5,0 3.20 1320 1584
Ø110x3.0 1.75 465 558
  Ø110x5,0 2.74 1140 1368
Ø90x3.0 1.38 385 462
  Ø90x4,3 1.80 770 924
Ø75x2.5 0.95 280 336
  Ø75x4,0 1.50 660 792
Ø63x2.5 0.80 255 306
  ø63x4,0 1.25 550 660
ø50x2,1 0.50 140 168
  ø50x2,0 1.00 210 252
Ø40x2,1 0.40 115 138
  Ø40x2,0 0.40 170 204


Cevi za bunare do 100m       (10 bara)
   standardne dužine 2m, 3m i 4m


TALOŽNIK i DUPLE MUFE  

sa PDV
         SPOJEVI  LEPLJENJEM  sa PDV
  art kg/kom din/kom din/kom
art kg/m¹ din/m¹ din/m¹
  Ø160x7.0 1.95 880 1056
Ø160x7.0 5.56 1470 1764
  Ø140x6,5 1.58 630 756
Ø140x6,5 4.51 1255 1506
  Ø125x5,0 1.12 505 606
Ø125x5,0 3.20 885 1062
  Ø110x5,0 0.96 440 528
Ø110x5,0 2.74 760 912
  Ø90x4,3 0.63 350 420
Ø90x4,0 1.80 505 606
  Ø75x4,0 0.53 320 384
Ø75x4,0 1.50 440 528
  ø63x4,0 0.44 250 300
ø63x4,0 1.25 370 444
  ø50x2,0 0.17 190 228
ø50x4,0 1.00 290 348
  Ø40x2,0 0.13 130 156
           REDUKCIJE  


Cevi  za bunare do 100m    (10 bara)

 SPOJEVI  LEPLJENJEM  sa PDV
   standardne dužine 2m, 3m 

  art kg/kom din/kom din/kom
         SPOJEVI  NAVOJEM  sa PDV
  140/160 1.58 2280 2736
art kg/m¹ din/m¹ din/m¹
  125/140 1.12 1510 1812
Ø160x7.0 5.56 1680 2016
  110/125 0.96 1265 1518
Ø140x6,5 4.51 1440 1728
  90/110 0.63 1070 1284
Ø125x5,0 3.20 1035 1242
  75/90 0.53 880 1056
Ø110x5,0 2.74 900 1080
  63/75 0.59 770 924
Ø90x4,0 1.80 620 744
  50/63 0.50 630 756
Ø75x4,0 1.50 520 624
  40/50 0.40 505 606
ø63x4,0 1.25 450 540
  32/40 0.30 380 456


Cevi za bunare preko 100m   (16 bara)   Perforirane cevi za SITA      
         pojačana debljina zida


    pojačana debljina zida
        standardne dužine  3m 


    SPOJEVI  NAVOJEM  sa PDV
         SPOJEVI  NAVOJEM  sa PDV
  art kg/m¹ din/m¹ din/m¹
art kg/m¹ din/m¹ din/m¹
  Ø160x9.5 7.40 3450 4140
Ø160x9.5 7.40 2280 2736
  Ø140x8,0 5.50 2760 3312
Ø140x8,0 5.50 1740 2088
  Ø125x7,3 4.50 2200 2640
Ø125x7,3 4.50 1440 1728
  Ø110x7,0 3.75 1920 2304
Ø110x7,0 3.75 1200 1440
  Ø90x5,0 2.25 1240 1488
Ø90x5,0 2.25 755 906
  Ø75x4,7 1.70 960 1152
Ø75x4,7 1.70 600 720
  ø63x4,5 1.38 840 1008
ø63x4,5 1.38 465 558
  ø50x4,0 1.00 620 744
ø50x4,0 1.00 370 444

 

PVC ELEMENTI ZA PLASTENIKE  dužine po dogovoru
PVC LUKOVI

sa PDV
art kg/m¹ din/m¹ din/m¹
luk ø50x2.2 R 0.55 155 186
luk ø40x2.2 R 0.40 105 126
luk ø32x2.0 R 0.32 85 102
luk ø25x2.0 R 0.30 80 96
luk ø20x1.5 R 0.20 60 72
luk ø15x1.5 R 0.13 40 48
SPOJKE LUKOVA   L=30cm
sa PDV
art kg/kom   din/kom
spojka za luk 50 (60x4.5) 0.40 105 126
spojka za luk 40 (50x4.5) 0.30 85 102
spojka za luk 32 (40x3.5) 0.20 60 72
spojka za luk 25 (32x3.5) 0.15 40 48
spojka za luk 20 (25x2.5) 0.12 25 30
TEMELJNE CEVI ZA LUKOVE L=35cm
sa PDV
art kg/kom   din/kom
temeljna za luk 50 (60x4.5) 0.43 230 276
temeljna za luk 40 (50x4.5) 0.35 205 246
temeljna za luk 32 (40x3.5) 0.22 185 222
temeljna za luk 25 (32x3.5) 0.17 160 192
metalna kopča 40/50 0.10 140 168
NOSAČI PRSKALICA  L=100cm       sa PDV
art kg/kom   din/kom
Ø33x2.5 R  1” 0.44 240 288
Ø27x2.5 R  ¾” 0.33 150 180
 ø21x2.0 R  ½” 0.28 115 138
SINTETIČKO FILTER PLATNO  “SLEPAK”     sa PDV
  Kg/m²   din/m²
sintetsko sito SLEPAK 0.46 1690 2028
PRITKA 

  sa PDV
art kg/m¹ din/m¹ din/m¹
PVC pritka ø32x2.5 R 0.40 115 138
PVC pritka ø25x2.5 R 0.35 90 108
PVC pritka ø20x2.0 R 0.23 70 84
PVC pritka ø17x2.5 R 0.22 65 78
PVC pritka ø15x2.0 R 0.19 60 72
UGAONA CEV

sa PDV
art kg/m¹ din/m¹ din/m¹
PVC ugaona cev 85x35x3.0 1.20 300 360
PVC ugaona cev 50x25x2.0 0.44 115 138
PVC ugaona cev 25x25x2.0 0.31 90 108
PVC LEPAK


TANGIT 125g kom 450 540
Hidroten 500g kom 1000 1200
Hidroten1kg kom 1600 1920