Bunarske PVC cevi

Pored navedenih dimenzija cevi, moguće je raditi i sve ostale dimenzije po narudžbi.

                                   OPIS jedinica mere  kg       cena    cena sa PDV-om
PVC cev (10 bara) za bunare do dubine 100 metara spoj lepljenjem (TANGIT)
Bunarska cev spoj lepljenjem ø160x7.0 5.50 1160.00 1392.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø140x6.5 4.50 990.00 1188.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø125x5,0 3.20 700.00 840.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø110x5,0 2.70 600.00 720.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø90x4,0 1.80 400.00 480.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø75x4,0 1.50 350.00 420.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø63x4,0 1.25 290.00 348.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø50x4,0 1.00 230.00 276.00
         
PVC cev  perforirana (prorezi 5mm) za bunarska sita  spoj lepljenjem (TANGIT)
Bunarska cev za sita ø160x7.0 4.84 1740.00 2.088.00
Bunarska cev za sita ø140x6,5 4.30 1485.00 1782.00
Bunarska cev za sita ø125x5,0 3.00 1050.00 1260.00
Bunarska cev za sita ø110x5,0 2.38 900.00 1080.00
Bunarska cev za sita ø90x4,0 1.58 600.00 720.00
Bunarska cev za sita ø75x4,0 1.32 525.00 630.00
Bunarska cev za sita ø63x4,0 1.10 435.00 522.00
Bunarska cev za sita ø50x2,0 0.44 165.00 198.00
Bunarska cev za sita ø40x2,0 0.35 135.00 162.00
         
PVC cev (10 bara) za bunare do dubine 100 metara spoj navojem 
Bunarska cev sa navojem ø160x7.0 5.30 1220.00 1464.00
Bunarska cev sa navojem ø140x6,5 4.50 1040.00 1248.00
Bunarska cev sa navojem ø125x5,0 3.20 750.00 900.00
Bunarska cev sa navojem ø110x5,0 2.70 650.00 780.00
Bunarska cev sa navojem ø90x4,0 1.80 450.00 540.00
Bunarska cev sa navojem ø75x4,0 1.50 380.00 456.00
Bunarska cev sa navojem ø63x4,0 1.25 325.00 390.00
Bunarska cev sa navojem ø50x4,0 1.00 270.00 324.00
         
PVC cev (16 bara) za bunare za dubine preko 100 metara spoj navojem 
Bunarska cev sa navojem ø160x9.5 7.10 1650.00 1980.00
Bunarska cev sa navojem ø140x8.5 5.50 1250.00 1500.00
Bunarska cev sa navojem ø125x7.3 4.50 1050.00 1260.00
Bunarska cev sa navojem ø110x7,0 3.75 875.00 1050.00
Bunarska cev sa navojem ø90x5,0 2.20 550.00 660.00
Bunarska cev sa navojem ø75x4,7 1.70 430.00 516.00
Bunarska cev sa navojem ø63x4,5 1.30 340.00 408.00
         
PVC cev  perforirana (prorezi 5mm) za bunarska sita  spoj navojem 
Bunarska cev za sita sa navojem ø160x9.5 6.39 2500.00 3000.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø140x8.0 4.95 2000.00 2400.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø125x7.3 4.05 1600.00 1920.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø110x7,0 3.38 1400.00 1680.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø90x5,0 1.98 900.00 1080.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø75x4,7 1.53 700.00 840.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø63x4,5 1.17 600.00 720.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø50x4.0 0.90 450.00 540.00
         
PVC taložnik (ČEP) dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT)
Taloznik 0,35m ø160x7.0 kom 1.93 700.00 840.00
Taloznik 0,35m ø140x6,5 kom 1.60 500.00 600.00
Taloznik 0,35m ø125x5,0 kom 1.15 400.00 480.00
Taloznik 0,35m ø110x5,0 kom 0.98 350.00 420.00
Taloznik 0,35m ø90x4,0 kom 0.70 280.00 336.00
Taloznik 0,35m ø75x4,0 kom 0.51 250.00 300.00
Taloznik 0,35m ø63x4,0 kom 0.43 200.00 240.00
Taloznik 0,35m ø50x2,0 kom 0.18 150.00 180.00
Taloznik 0,35m ø40x2,0 kom 0.15 100.00 120.00
         
PVC REDUKCIJA  dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT)
Redukcije 0,35m 140/160 kom 2.00 1800.00 2160.00
Redukcije 0,35m 125/140 kom 1.25 1200.00 1440.00
Redukcije 0,35m 110/125 kom 0.91 1000.00 1200.00
Redukcije 0,35m 90/110 kom 0.70 850.00 1020.00
Redukcije 0,35m 75/90 kom 0.51 700.00 840.00
Redukcije 0,35m 63/75 kom 0.43 600.00 720.00
Redukcije 0,35m 50/63 kom 0.35 500.00 600.00
Redukcije 0,35m 40/50 kom 0.20 400.00 480.00
Redukcije 0,35m 32/40 kom 0.15 300.00 360.00
         
PVC DVOSTRUKI NAGLAVAK  dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT)
Dvostruki naglavak 0,35m ø160x7.0 kom 1.93 700.00 840.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø140x6.5 kom 1.80 500.00 600.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø125x5.0 kom 1.25 400.00 480.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø110x5.0 kom 0.98 350.00 420.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø90x4.0 kom 0.70 280.00 336.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø75x4.0 kom 0.51 250.00 300.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø63x4.0 kom 0.43 200.00 240.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø50x2.0 kom 0.18 150.00 180.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø40x2.0 kom 0.15 100.00 120.00
         
         

Plastenici

 Opis jed  kg/jed  din/jed  din/jed sa PDV-om
PVC ELEMENTI ZA PLASTENIKE (LUKOVI, SPOJKE, KOPČE, PRITKE itd) dužine po dogovoru
PVC luk ø50x2.2 R 0.55 135.00 162.00
PVC luk ø40x2.2 R 0.40 90.00 108.00
PVC luk ø32x2.0 R 0.32 75.00 90.00
PVC luk ø25x2.0 R 0.30 70.00 84.00
PVC luk ø20x1.5 R 0.20 50.00 60.00
PVC luk ø15x1.5 R 0.13 35.00 42.00
         
PVC spojka za luk 50 (60x4.5) kom 0.40 90.00 108.00
PVC spojka za luk 40 (50x4.5) kom 0.30 75.00 90.00
PVC spojka za luk 32 (40x3.5) kom 0.20 50.00 60.00
PVC spojka za luk 25 (32x3.5) kom 0.46 35.00 42.00
PVC spojka za luk 20 (25x2.5)
kom 0.30 20.00 24.00
         
Temeljna cev za luk 50(60x4.5) kom 0.43 200.00 240.00
Temeljna cev za luk 40(50x4.5) kom 0.35 180.00 216.00
Temeljna cev za luk 32(40x3.5) kom 0.22 160.00 192.00
Temeljna cev za luk 25(32x3.5) kom 0.17 140.00 168.00
         
Metalna kopča 40/50 kom 0,10 125.00 150.00
         
PVC pritke ø32x2.5  0.40 100.00 120.00
PVC pritke ø25x2.5 0.35 80.00 96.00
PVC pritke ø20x2.5 0.23 60.00 72.00
PVC pritke ø17x2.5 0.22 55.00 66.00
PVC pritke ø15x2.5 0.19 50.00 60.00
         
PVC ugaone cevi 85x35x3.0 1.20 260.00 312.00
PVC ugaone cevi 50x25x2.0 0.44 100.00 120.00
PVC ugaone cevi 25x25x2.0 0.31 80.00 96.00
         
PVC Nosač prskalica ø33R/1000 1" kom 0.44 210.00 252.00
PVC nosač prskalica ø27R/1000 ¾ " kom 0.33 130.00 156.00
PVC Nosač prskalica ø21R/1000 ½" kom 0.28 100.00 120.00
         
PVC lepak 125g kom 0.13 450.00 540.00
PVC lepak 1kg kom 1.00 2800.00 3360.00
         
Sintetičko sito SLEPAK   1690.00 2028.00
   


Profili

  Opis jed
kg/jed
din/jed
din/jed sa PDV-om
eu/jed EXPORT
   
 
Pored navedenih dimenzija cevi, moguće je raditi i sve ostale dimenzije po narudžbi.

                                   OPIS jedinica mere  kg       cena    cena sa PDV-om
PVC cev (10 bara) za bunare do dubine 100 metara spoj lepljenjem (TANGIT)
Bunarska cev spoj lepljenjem ø160x7.0 5.50 1160.00 1392.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø140x6.5 4.50 990.00 1188.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø125x5,0 3.20 700.00 840.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø110x5,0 2.70 600.00 720.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø90x4,0 1.80 400.00 480.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø75x4,0 1.50 350.00 420.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø63x4,0 1.25 290.00 348.00
Bunarska cev spoj lepljenjem ø50x4,0 1.00 230.00 276.00
         
PVC cev  perforirana (prorezi 5mm) za bunarska sita  spoj lepljenjem (TANGIT)
Bunarska cev za sita ø160x7.0 4.84 1740.00 2.088.00
Bunarska cev za sita ø140x6,5 4.30 1485.00 1782.00
Bunarska cev za sita ø125x5,0 3.00 1050.00 1260.00
Bunarska cev za sita ø110x5,0 2.38 900.00 1080.00
Bunarska cev za sita ø90x4,0 1.58 600.00 720.00
Bunarska cev za sita ø75x4,0 1.32 525.00 630.00
Bunarska cev za sita ø63x4,0 1.10 435.00 522.00
Bunarska cev za sita ø50x2,0 0.44 165.00 198.00
Bunarska cev za sita ø40x2,0 0.35 135.00 162.00
         
PVC cev (10 bara) za bunare do dubine 100 metara spoj navojem 
Bunarska cev sa navojem ø160x7.0 5.30 1220.00 1464.00
Bunarska cev sa navojem ø140x6,5 4.50 1040.00 1248.00
Bunarska cev sa navojem ø125x5,0 3.20 750.00 900.00
Bunarska cev sa navojem ø110x5,0 2.70 650.00 780.00
Bunarska cev sa navojem ø90x4,0 1.80 450.00 540.00
Bunarska cev sa navojem ø75x4,0 1.50 380.00 456.00
Bunarska cev sa navojem ø63x4,0 1.25 325.00 390.00
Bunarska cev sa navojem ø50x4,0 1.00 270.00 324.00
         
PVC cev (16 bara) za bunare za dubine preko 100 metara spoj navojem 
Bunarska cev sa navojem ø160x9.5 7.10 1650.00 1980.00
Bunarska cev sa navojem ø140x8.5 5.50 1250.00 1500.00
Bunarska cev sa navojem ø125x7.3 4.50 1050.00 1260.00
Bunarska cev sa navojem ø110x7,0 3.75 875.00 1050.00
Bunarska cev sa navojem ø90x5,0 2.20 550.00 660.00
Bunarska cev sa navojem ø75x4,7 1.70 430.00 516.00
Bunarska cev sa navojem ø63x4,5 1.30 340.00 408.00
         
PVC cev  perforirana (prorezi 5mm) za bunarska sita  spoj navojem 
Bunarska cev za sita sa navojem ø160x9.5 6.39 2500.00 3000.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø140x8.0 4.95 2000.00 2400.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø125x7.3 4.05 1600.00 1920.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø110x7,0 3.38 1400.00 1680.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø90x5,0 1.98 900.00 1080.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø75x4,7 1.53 700.00 840.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø63x4,5 1.17 600.00 720.00
Bunarska cev za sita sa navojem ø50x4.0 0.90 450.00 540.00
         
PVC taložnik (ČEP) dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT)
Taloznik 0,35m ø160x7.0 kom 1.93 700.00 840.00
Taloznik 0,35m ø140x6,5 kom 1.60 500.00 600.00
Taloznik 0,35m ø125x5,0 kom 1.15 400.00 480.00
Taloznik 0,35m ø110x5,0 kom 0.98 350.00 420.00
Taloznik 0,35m ø90x4,0 kom 0.70 280.00 336.00
Taloznik 0,35m ø75x4,0 kom 0.51 250.00 300.00
Taloznik 0,35m ø63x4,0 kom 0.43 200.00 240.00
Taloznik 0,35m ø50x2,0 kom 0.18 150.00 180.00
Taloznik 0,35m ø40x2,0 kom 0.15 100.00 120.00
         
PVC REDUKCIJA  dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT)
Redukcije 0,35m 140/160 kom 2.00 1800.00 2160.00
Redukcije 0,35m 125/140 kom 1.25 1200.00 1440.00
Redukcije 0,35m 110/125 kom 0.91 1000.00 1200.00
Redukcije 0,35m 90/110 kom 0.70 850.00 1020.00
Redukcije 0,35m 75/90 kom 0.51 700.00 840.00
Redukcije 0,35m 63/75 kom 0.43 600.00 720.00
Redukcije 0,35m 50/63 kom 0.35 500.00 600.00
Redukcije 0,35m 40/50 kom 0.20 400.00 480.00
Redukcije 0,35m 32/40 kom 0.15 300.00 360.00
         
PVC DVOSTRUKI NAGLAVAK  dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT)
Dvostruki naglavak 0,35m ø160x7.0 kom 1.93 700.00 840.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø140x6.5 kom 1.80 500.00 600.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø125x5.0 kom 1.25 400.00 480.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø110x5.0 kom 0.98 350.00 420.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø90x4.0 kom 0.70 280.00 336.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø75x4.0 kom 0.51 250.00 300.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø63x4.0 kom 0.43 200.00 240.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø50x2.0 kom 0.18 150.00 180.00
Dvostruki naglavak 0,35m ø40x2.0 kom 0.15 100.00 120.00